Jak vidím dnešek 15.2.2020

Dnes máme čísla 15-2-2-0-2 v součtu 6-8-12 součet 3

Dnešní den je o pochopení a o provedené konkrétní změně. O tom, zda jsme schopni si přiznat své skutečné pocity a podívat se pravdě do očí! O uvědomění si, že naše vědomí je hybnou silou veškerých nutných změn v našem životě. Nezměníme-li, co je potřeba, nikdy nebudeme šťastni! Proto je dnešní den o převzetí zodpovědnosti za svůj život a veškerou tvorbu!

Naše vědomí nám přináší velmi silný nástroj pro transformaci v životě. Něco ve tvém životě nefunguje? Nepřináší ti to radost? Cítíš, že jsou vztahy špatně nastavené? Ovlivňují harmonii ve tvém životě špatné vzorce tvého chování? Jsi spokojený se svým životem? Se svými vztahy? Se svou prací? Se svým zdravím? Svým vzhledem a svou povahou? Pokud odpovíš, alespoň na jednu otázku NE, pak jsi na tomto webu správně. Nezoufej! Máš totiž možnost a sílu vše změnit! První, co je potřeba udělat, je uvědomit si, že ve tvém životě něco nefunguje! Není tak jednoduché, přiznat si pravdu. Pokud to dokážeš, pak teprve dostaneš energii a sílu ke změně. Není čas! Tvůj život nepočká.

A proto se rozhodni “HNED TEĎ.”