Rezonance duše, tvorba ve hmotě!

Naši duši provází čísla 13, 4, 2, 6, 10. Tato čísla duši vyjadřují ve všech jejích aspektech. Duše je Bůh, život, vztahy, hmota a touha po zkušenosti.

Odpíráme-li si ze strachu, či závislosti určitou zkušenost duše, jako například stěhování, tím si odpíráme i novou zkušenost. Cítím, že vědomá tvorba je rezonance duše! Snažíme se tvořit, ale ve chvíli, kdy “tvořená věc, či situace” nerezonuje s naší duší, jdeme sami proti sobě! V tuto chvíli je více než potřebné se ponořit do středu sebe samých, do našich duší a začít jim konečně naslouchat.

Chceš nový dům?

Ano! Ale ne kvůli touze po majetku, ale proto, že potřebuji tuto zkušenost! Cítím, že naše duše si vybírají tyto zkušenosti právě proto, aby překonaly samy sebe. Aby se rozhodly opustit v danou dobu veškerý majetek, aby se vymanily ze všech závislostí proto, abychom si dovolily být svobodné!

Bože, kolik času jsme strávili tím, že jsme naše duše neposlouchali? Bojovali jsme s větrnými mlýny a sami proti sobě, jen ze strachu a proto, že jsme byli příliš slabí na to se skutečně zahledět do vlastního nitra. Neboť tímto pohledem bychom způsobili v našich životech ty největší změny! A my, ve své pošetilosti, nebyli takovýchto zkušeností schopni!

Proto teď a tady nahlížím do své duše a dovoluji si být svobodná !!!

 

Otázka dne ?

Jakmile ztišíme svou mysl a v harmonii se ponoříme do středu sebe samých, dostaneme odpověď …….

Relaxační hudba vhodná k rozjímání ….

Zdroj: ❤️CESTA DVOJPLAMENE❤️ na webu www.skyenergytv.cz

Autor: LA SOPHIA