Božská tvorba! Staň se mistrem ❤️

Číslo 11 se stává mistrem v božské, čili vědomé, tvorbě. Posouvá se díky zkušenostem k pochopení toho, kudy vede cesta ke zhmotňování. Jedenáctka je jedinečná! Je sama sebou. Je v ní více, než se na první pohled může zdát. Ona sama ví, kde a v čem najde své štěstí. Toto číslo je šťastné, pokud dělá věci, které dávají smysl. Takové, které mají široký dopad na velké posuny. Jako správný tvůrce se nespokojí s málem. Pro toto číslo mají hodnotu energie, zkušenosti a možnost se učit novým věcem. Ráda překonává výzvy a sama sobě touží dát tu nejkrásnější zkušenost v životě, čili láskyplný prožitek v tuto chvíli. Proto ji nesčítám a zůstává pro mě číslem 11. Vědomým tvůrcem svého života. Nikoli vědomě, ale v plném vědomí se skrývá její tvořivá síla! Nech toto číslo proniknout do tvých myšlenek, slov i činů. Nech ji zářit a přijímat. Nech ji s láskou dávat a neomezeně se projevovat. Ona se ti pak odvděčí tím, že ti do života vnese svou energií, vše, co naplní tvou duši a tvůj božský záměr. Bůh je vším! Bez rozměru a formy, bez omezení a bez mantinelů. Je všudypřítomný! Obsahuje vše, co si jen dokážeš ve svém vědomí představit. Je hybnou silou -tvůrcem- vesmírem- stvořitelem a prvotní myšlenkou! Záleží tedy jen na ní samé, kam až dokáže dohlédnout ….

Číslo 2 se projevuje vztahem k Bohu, sebevyjádřením, vztahem ke všemu a ke všem. Sama o sobě si uvědomuje, co vztahy ke vztahu k její energii pro ni znamenají (čili jsou). Je vztahem a prvotní myšlenkou na posun a vývoj duše, díky tomuto pochopení. Vztahy jsou vším, neboť pouze ve vztahu k druhému se projevuji ….. “JSEM”, tedy “EXISTUJI”

Číslo 13 se projevuje božskou tvořivou silou. Obsahuje všechny aspekty a neomezený potenciál. Samo o sobě je harmonií a jejím projevem. Je mistrovským vyjádřením klidného, soustředěného, vědomého pohledu do středu sebe sama. Je si vědoma své tvořivé síly ve vztahu k životu. Respektuje svobodnou volbu. Je zcela svobodná, tudíž neomezená!

Číslo 8 se projevuje tvorbou ve hmotě. Vědomí, pocity, myšlenky, slova a činy v souladu s vlastním neomezeným potenciálem (principem Boha). Neužívá svou sílu nevědomě, zcela si vědoma své moci. Zcela a bez výhrad ponořena do přijetí své tvůrčí existence. Když k nám promlouvá, říká: JSEM TVORBOU, JSEM TVOŘIVOU SILOU, JSEM ENERGIÍ, JSEM PRVOTNÍ MYŠLENKOU V LÁSCE A TEDY PRVNÍM AKTEM TVORBY.

Autor: LA SOPHIA