Pouze ve vztahu k druhému se projevuji ….. “JSEM”, tedy “EXISTUJI”

Dvanáctka je číslem, v němž se snoubí všechna pochopení, která se váží k tématu rodiny, dětí a vztahů obecně. Vztahy máme k čemukoli a komukoliv. Na to pozor! Patří sem také vztahy k situacím, věcem i konkrétním bytostem a jejich vlastnímu sebevyjádření a situace, které se váží k tomuto tématu, jako jsou svatby, rozchody, rozvody, školy, školky, lékaři, vztah k práci, financím apod.

Dvanáctka chápe, že je potřeba se projevovat v několika rovinách: Sama za sebe a dále ve vztahu k někomu/něčemu.

Dvanáctka chápe, že její úhel pohledu mění její sebevyjádření ve vztazích. Chápe, že milovat sebe samu je základním stavebním kamenem každého vztahu ve všech rovinách vnímání (osobním i vztahovém). Ona sama se dokáže projevovat, chápe-li tuto skutečnost! Vnímá-li, že její učení spočívá ve zkušenostech a v pochopení, dokáže se projevovat harmonicky. Její myšlenky a postoje, pokud nejsou správně nastavené, zapříčiní nesoulad v obou rovinách! Ona sama má touhu se vyvíjet! Ona sama je prvotním impulzem k posunu směrem k vlastní zkušenosti!

Dvojka se projevuje vztahem k Bohu, sebevyjádřením, vztahem ke všemu a ke všem. Sama o sobě si uvědomuje, co vztahy ke vztahu k její energii pro ni znamenají (čili jsou). Je díky tomuto pochopení vztahem a prvotní myšlenkou na posun a vývoj duše. Vztahy jsou vším, neboť pouze ve vztahu k druhému se projevuji ….. “JSEM”, tedy “EXISTUJI”

V součtu dnešního data vychází číslo 9

Devítka je pochopením, které vede ke konkrétním změnám v chování a myšlení, čili projevování se. Je počátkem změny. Jedná s vědomím, že zkušenost duše a její jedinečný prožitek je cesta k oné změně. Je vůlí ukončit “nefunkční” a čerpat z pochopení! Je hybnou silou, která vytváří nové situace a prožitky na základě předchozí zkušenosti. Je hnacím motorem k další jedinečné zkušenosti s mnohem silnějším záběrem posunu vlastní duše🙂 a duší, s nimiž se setká!

Otázka dne ?

Jakmile ztišíme svou mysl a v harmonii se ponoříme do středu sebe samých, dostaneme odpověď …….

AUTOR: LA SOPHIA