Pouze ve vztahu k druhému se projevuji ….. “JSEM”, tedy “EXISTUJI”

Dvanáctka je číslem, v němž se snoubí všechna pochopení, která se váží k tématu rodiny, dětí a vztahů obecně. Vztahy máme k čemukoli a komukoliv. Na to pozor! Patří sem také vztahy k situacím, věcem i konkrétním bytostem a jejich vlastnímu sebevyjádření a situace, které se váží […]

Read More