Vědomá tvorba se projeví změnou úhlu pohledu ….

Na cestě transformace se nastavují nová pravidla a mantinely na úrovni rodiny, partnerských a mezilidských vztahů. Působí na nás energie úplňku ve Lvu o kterých jsem psala na našem webu a nás vedou k pochopení a ke zcela “zásadní” změně našeho úhlu pohledu na život a vztahy. Zcela vědomě opravuji své vzorce chování, které jsem se naučila od svých rodičů, právě změnou úhlu pohledu a tvořím je se zcela odlišnou energií. Došla jsem k poznání, že spousta pravidel např. v naší výchově byla nastavena správně. Záleží na tom s jakou energií se tato pravidla výchovy dodržují!

Příklad: Máme dva rodiče s rozdílným přístupem. Oba dělají totéž ….

První se snaží vést dítě ke zodpovědnosti křikem, vztekem a agresí, zakazuje a vynucuje. Sebere dítěti tablet a zavře ho do pokoje. “Nechci tě celý den vidět! …..

Druhý rodič opět vede dítě ke zodpovědnosti, také mu vezme tablet. Důsledně nastaví hranice s láskou pro dobro dítěte a vede tím dítě k pochopení. Bez agrese a vzteku. Také dokáže být důrazný, ale nikdy ne vzteklý. Který rodič podle vás vychovává dítě intuitivně a neukládá do něho negativní programy? Ve chvíli kdy dítě přijde a požádá o tablet, trpělivě vysvětluje a přijímá ono dítko s láskou, i když stále trvá na svém …

A tak je to na cestě transformace se vším. Záleží na úhlu pohledu na dané téma: školství, zdravotnictví, na výchovu, či politiku a ostatní systémy, které provází náš život. Žijeme v nádherném světě! A ten je přesně takový jaký je a jaký má být pro “naši jedinečnou zkušenost”. A ve svém důsledku je nastavený tak, jak jsme si ho sami svým chováním vytvořili. Je dokonalý! A my máme možnost si svůj život v něm nastavit tak, jak nám to bude vyhovovat. Pokud tvoříme s láskou a pochopením svou novou cestu životem – jsme šťastni! Tvoříme-li náš život s energiemi chtění, nepochopení, strachu, vzteku aj. negativních emocí stává se náš život nesnesitelným a nedaří se nám. Rozpadají se nám vztahy, přijdeme o práci, děti zlobí, apod.

Máme možnost to kdykoliv změnit! Toužíme-li být opravdu šťastni. Stačí se na svět dívat očima Boha. On nás nesoudí, nekritizuje, respektuje naši svobodnou vůli, miluje nás bez rozdílu a vytváří nám s láskou podmínky pro naše zkušenosti. Vede nás skrze pocity a každému jedinci stále a trpělivě ukazuje kudy se má vydat.

Spousta z nás vede svůj vlastní vnitřní boj. Bojujeme sami se sebou, protože se nepřijímáme. Díváme se na sebe kriticky a tím si ubližujeme. Zkusme se však podívat sami na sebe očima Boha takoví, jací jsme. “Přeci dokonalí a jedineční! “

Další boj svádíme se systémem a autoritami. A jelikož nepřijímáme všechny(!) zkušenosti tak, jak k nám přicházejí, vytváříme si tím podmínky pro život, který není podle našich představ. Nevidíme, že Bůh nás pomocí těchto zkušeností vede k pochopení, že si tvoříme opak toho, co skutečně potřebujeme. A proč to dělá? Rozhodně ne proto, aby nás trestal, ale proto, abychom konečně změnili svůj přístup.

Jedině tak můžeme žít šťastně. Jakékoliv nepřijetí vytváří pro náš život podmínky naprosto “nepřijatelné”.

Bojujeme a neuvědomujeme si, že nepřijímáme sebe v božské podobě. Neumíme převzít zodpovědnost sami za sebe a obracíme se na kartáře a terapeuty. Ti nás obvykle zavedou úplně špatným směrem. A proč? Opět pro naši cennou zkušenost, že máme převzít zodpovědnost sami za sebe a za svou tvorbu. Copak už jsme zapomněli, že to my jsme stvořeni k božskému obrazu? Že jsme schopni milovat stejně jako on? Nepřijímáme-li v sobě část “Stvořitele”, pak nejsme ničím. To víra dokáže nemožné. Dokáže změnit to, co jsme po staletí “nepochopili”. A pak teprve můžeme zcela vědomě začít tvořit náš život!

Zdroj: ❤️CESTA DVOJPLAMENE❤️ na webu www.skyenergytv.cz

Autor: Tina Energy®