Nehodnotit a nesoudit.

To jsou dvě ze základních doporučení pro náš hladký průchod bouřlivými energiemi roku 2020, jak se říká sportovní hantýrkou, „v suchém tričku“. Přišly současně s popisem toho, co se bude během roku dít (viz „Poselství pro rok 2020“, které najdete na našich stránkách). […]

Read More