Závislosti v ezoterice.

Stále častěji se objevují témata ke zpracování s podtitulem: “Závislosti”.

Jsme ve fázi, kdy tyto energie řešíme na všech úrovních. V práci, v rodině, ve vztazích, zkrátka ve všech oblastech našeho života, včetně našeho života jako celku. Ráda bych ukázala jiný pohled na ezoteriku jako takovou. Závislost v našem životě se projevuje různě.

Ale co když je celý náš život závislý na pomoci zvenčí?

Co když ze strachu a pocitu nedostatečnosti, méněcennosti a nedůvěry v sebe samého stále hledáme někoho, kdo nám ukáže cestu?

Toto téma tak trochu souvisí s převzetím zodpovědnosti za svůj vlastní život. Vnímám a vidím několik druhů závislostí. Vzájemné závislosti terapeuta a klienta, které se projevují v opačných extrémech. Terapeut podněcuje závislost klienta, který k němu dochází, protože je na něm závislý buď finančně, nebo případně dokazuje sám sobě, že je potřebný, a tak stále dokola vnucuje klientovi myšlenku, že to sám nezvládne. A náš klient? Ten trpí právě touto závislostí a z pocitu nedostatečnosti se stále více váže na terapeuta, případně kartáře, anebo další osoby, které z jeho pohledu ví víc než on sám. Přitom si ale neuvědomuje, že všechny odpovědi má uvnitř své vlastní duše a že pokud by převzal zodpovědnost za svůj život, zbavil by se závislosti a uvědomil si, že pomoc ostatních mu může ublížit, případně ho odvést ze správné cesty. Pozor tedy, je-li tato pomoc přijímána a nebo vytvořena na základě závislosti!

Každý prožitý den, ať se stane dnem vědomého “PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT”

Zdroj:  www.skyenergytv.cz

Autor: La Sophia