Rok 2020. Že by už opravdu „ostrá“ tvorba?

První týdny roku 2020 byly patrně ukázkou toho, jak se budou „chovat“ energie po celý jeho zbytek. Jelikož máme zatím jen pár zpětných vazeb, bude tento vhled rekapitulací vlastních prožitých pocitů a vjemů, bez ambicí na přílišné zobecnění. Takhle to prostě vnímáme my. Jiní mohou mít jiné zkušenosti, prožitky, či vize, neboť vidí stejné události jiným úhlem pohledu. A je to tak naprosto v pořádku.

V prvním měsíci tohoto roku jsme měli pocit zvýšeného tlaku na pročištění zbytků chybných vzorců usazených hluboko v našich duších. Jako již tradičně byly v čele vzorce pramenící z našeho dětství, které mají, jak víme, dostatečnou sílu ovlivnit nejen celý náš život, ale i naše vztahy k dětem a tím i jejich životy.

Tyto tlaky mohly být předzvěstí tlaků daleko silnějších, které budou během roku vyvíjeny na všechny, kteří ještě „nepovolili“ a drží si vědomě, či nevědomě, vzorce, jimiž si stále více škodí a tvoří si nechtěné. Pročištění všech nečistot a usazenin je totiž základním předpokladem pro to, aby extrémně silné energie roku 2020 mohly skrze nás hladce proudit. Připomíná mi to zkoušku v aerodynamickém tunelu, kde se postupně zvyšuje rychlost proudícího vzduchu a každé smítko na povrchu zkoumaného předmětu, každý výčnělek, každá sebemenší překážka, která dříve nevadila, je nyní obrovskou brzdou proudu hojnosti a štěstí.

Dalším zajímavým momentem byla potřeba spojení se svou vlastní duší. Jakoby se transformační vrtná souprava provrtala mnohovrstevným sarkofágem, vytvořeným tisíciletými nánosy negativních pocitů, emoci a vzorců chování, které nás táhly ke dnu a dosáhla až k samotnému jádru duše, v níž se tak mohlo rozsvítit její zářivé světlo. Tento záblesk sice neznamená úplné vyčištění všeho, co nás tíží, ale už víme, že jsme konečně doma a svítíme.  

Současně s uvolňováním prostoru zabraného starými vzorci se vytvořilo místo pro novou tvorbu, vycházející právě z tohoto nově objeveného světla. Jedná se již o tvorbu z hloubi duše, zcela rezonující s jejími potřebami a v souladu s předem vybranou cestou duše. Jakoby skrze nás tvořilo samotné božské vědomí. To mimochodem projevilo svůj kreativní smysl pro humor a připravilo nám několik transformačních vtípků, mj. i ten se solárním zábleskem, když se nám namísto mnohými očekávané „Události“ téměř apokalyptického významu, rozsvítilo na obloze a vzápětí v duších, tedy v solární čakře J S ohledem na naše zkušenosti s božským vědomím a jeho smyslem pro humor bych si troufl tvrdit, že se žádného velkého třesku, viditelného ve velkém měřítku, nedočkáme. A to je moc dobře, neboť si lze těžko představit, že by v nastalém chaosu, zmaru a strachu, mohla kvést láskyplná energie, která je hnacím motorem a podstatou transformace vědomí.

Zdá se tedy být docela jasné, že transformace lidského vědomí je individuálním procesem, v němž každý doběhne do cíle sám. Každého čeká vlastní cílová páska i věnec pro vítěze. (Možná proto jsou nyní doma i ve světě hromadně rušeny veliké ohňostroje J J J) Jde totiž o individuální pochopení a přijetí. A to nelze vynutit, naučit…a dokonce ani poradit! K tomu musí každý dospět. A Bůh má kromě absolutního respektu k naší svobodné volbě i nekonečnou trpělivost a čeká. „To jsem se načekal, než ti to došlo!“ Směje se bez známky netrpělivosti a hledí laskavě na bloudivce, který konečně našel správnou cestu, když předtím několik let kroužil se sklopenou hlavou před nebeskou branou a míjel desítky nápisů, transparentů a cedulí s nápovědami, které mu Bůh velmi trpělivě stavěl do cesty….

„To moc naděje nedává!“ Řeknete si jistě. „Nikoho nejde do ničeho nutit a všichni musí projít. To budeme na posledního čekat věky věků!“

 Situace však není tak beznadějná, jak by se na první pohled zdálo a jistá šance na rozsáhlejší změnu lidského vědomí přece jen existuje. Bůh sice nemůže udělat žádné rozhodnutí za nás, ale může vytvářet takové podmínky, které k individuálnímu pochopení a přijetí vedou. Už teď k nám z médií pronikají záblesky měnícího se vědomí na planetě. Nekalost, která by dříve nepovšimnuta prošla, je nyní, nasvícena božským světlem pravdy v nejvyšším vědomí, stále častěji mařena. Byť zatím sporadicky, ale stále více, je nyní veřejně vyslovována pravda. Někdy úmyslně, jindy vyjde najevo nechtěně, jakoby ji neznámá síla s obrovským smyslem pro humor nastražila přímo do cesty zvědavým kamerám a mikrofonům. Tento proces se už zastavit nedá a bude dále sílit. A možná bude právě tím, co nakonec přiměje mnohé nahlédnout na svět jiným úhlem pohledu. Kdoví?

Nyní se zdá, že se propast mezi světlem a tmou prohlubuje. To, co jsme před půl rokem necítili jako rozdíl, nyní vnímáme velmi ostře. Transformační vlaky jedoucí různými směry neustále zvyšují rychlost a cestující mají stále menší chuť přestupovat z jednoho do druhého. (Naštěstí pro nás zároveň s pročišťováním svých individuálních energoinformačních polí stoupá respekt ke všem protikladům a k cestě ostatních, což nás vede k přijetí všeho a všech. Je to nezbytné.)

Jak je ale možné, že zatímco se „světlo“ a „tma“ od sebe stále více a větší rychlostí vzdalují, je přestup do rychlovlaku mířícímu k Nové Zemi stále snazší? 

Možná je to tak, že jedinci se silným vědomím postupně do energoinformačního pole ukládají stále více informací potřebných pro tvorbu Nové Země, jejíž zářivé obrysy již začínají vystupovat z šedi starého světa. Algoritmy, které bylo zprvu potřeba krok po kroku ukládat, jako když programátor tvoří program od prostých jedniček a nul, nyní prostupují energoinformačním polem stále více a zjednodušují cestu ostatním. Pokud se tedy rozhodnou přijmout, pochopit a procítit ti, kteří jedou v jiném než transformačním vlaku, není jejich cesta až tak složitá, jak by se zdálo. 

V této souvislosti si dovoluji připomenout před pár lety hojně připomínaný, nyní trochu pozapomenutý experiment s opicemi, který vedl ke změně vědomí každé z nich pomocí tzv. kvantového skoku. Jedná se o často zmiňovanou teorii „sté opice“. Výsledek tohoto experimentu nás může vést k úvaze, že bude-li informacemi o „ Nové Zemi“ energoinformační pole dostatečně nasyceno, dojde k tzv. kvantovému skoku. Pak je předpoklad, že pochopit a přijmout, i když to zní trochu jako pohádka, mohou náhle úplně všichni.

Dojde k takovému skoku už v roce 2020?

Zdroj:  www.skyenergytv.cz