Jak vidím dnešek 27.1.2020

Dnes se mi od rána ukazují vzorce chování lidí, kteří mají v nerovnováze energii “dávání a přijímání”, a to ve všech oblastech života. To vše se děje kvůli mému pochopení. Tak třeba potřebujete pomoci. Někdo přijde a když vám pomůže, řekne si za to o peníze. Je v pořádku ocenit práci a čas, ale pak tomu neříkáme “pomoc”, nýbrž “práce”. Pomoc je nezištná, alespoň já to tak vnímám. A je potřeba rozlišovat, zda pomáhám nebo dávám svou energii a její dopad je účelový, tedy “pracuji”.

Dále se mi ukazuje, že je potřeba se naučit přijmout pomoc, či energii „práce ostatních“, pokud ji skutečně potřebuji. Je potřeba ji ale, přijímat bez výčitek. Tak např. najmout si paní na hlídání k dětem, pokud nemám z rodiny nikoho, kdo by mi nezištně pomohl. Ono pro maminku není jednoduché si to vnitřně dovolit a vůči dětem necítit výčitky. Přijímání a poskytování pomoci bez pocitů viny, či výčitek, je dnešní velmi silné téma. Všechna tato témata souvisí s harmonií v životě!

❤️Jakmile máme v rovnováze tuto energii, pak jsme v proudu hojnosti.❤️

Hojnost a její procítění je dnes také na pořadu dne. Přímo úměrně souvisí s prožitou vděčností a nezištnou pomocí. Pak teprve se může nabít “přijímání hojnosti” energií a tato se pak vrátí v darech, práci, či prožitcích, a to velmi hojně! 🙂

Pozor! Energie hojnosti přichází tehdy, pokud osvobodíme od tlaku oba konce provazu! Jak sebe, tak „pomocníka“  a pokud jsme sami v roli pomocníka, tak příjemce naší pomoci/práce 🙂

 

Zdroj: ❤️CESTA DVOJPLAMENE❤️ na webu www.skyenergytv.cz. 

Autor: Tina Energy®