Cesta do hmoty

Když jsme se před několika měsíci rozhodli ukončit veškeré aktivity na našich stránkách, mysleli jsme si, že už jsme vše, co jsme měli sdělit, sdělili. Komu měly naše zkušenosti pomoci, ten si je odnesl a pro toho, kdo je nepřijal, nemělo dále význam obětovat svůj veškerý volný čas a soukromý život.

Mezitím ale doba pokročila a my cítíme, že nadešel čas, kdy je třeba opět přinášet naše pohledy na dění kolem nás. Začíná doba velikých změn přímo v hmotném světě, tedy na úrovni přímo pozorovatelné, fyzicky pociťované, chcete-li, „hmatatelné“. Pro ty, kteří nevědí, jaké události se odehrávaly v posledních dvou letech na nehmotných úrovních, se bude jednat o období plné překvapení, pro ty, kteří nemají vyřešenu svoji osobní cestu, to bude patrně doba bouřlivé, či dokonce bolestná a nebude lehké se v ní orientovat. Proto bychom rádi některé jevy a události dali do souvislostí, které v nich vidíme my. Třeba tím alespoň někomu pomůžeme najít jeho vlastní cestu.  

Jsme si vědomi toho, že řada lidí naše informace opět s nevolí odmítne, ale dospěli jsme do fáze, kdy to plně přijímáme a na nikoho z nich se nebudeme zlobit.

To, co chceme přinášet, jsou naše osobní zkušenosti a prožitky z transformační cesty, naše vidění věcí a dějů, které nás obklopují a naše interpretace informací, které k nám skrze informační pole a naše vědomí přicházejí a tak jako tak na nich nemáme co měnit.

Úvodem bychom měli shrnout pár zkušeností a poznání, které nám přinesly měsíce a roky práce na nehmotných úrovních a které, jak pozorujeme ve veřejném prostoru, stále ještě nejsou zcela pochopeny a přijaty a díky tomu ještě stále mnoho těch, kteří vyrazili na transformační cestu mezi prvními, stojí na místě, létají ve věčných kruzích na stále stejné oběžné dráze, případně na ní klesají stále níž a níž a adekvátně tomu stahují níž a níž i tuto vibrační vrstvu. Nitky vzájemných energetických pout v této vrstvě totiž ani nic jiného nedovolují.

Tak především jsme si mohli na své kůži ověřit, že nelze pracovat na transformaci planety, aniž bychom měli zcela beze zbytku (!!!) vyřešenu transformaci na úrovni osobní. Toto poznání opravdu není vyřčeno jen tak do větru! Poznali jsme doslova na vlastní kůži, že osobní transformace a s tím související, mnohdy bolestná, osobní očista, musí předcházet našemu vstupu do nových vztahů, do nového života na všech úrovních, do nové reality. Kdo vyhlíží stále spásu z nebes, bude zklamán!

Další naprosto zásadní zkušenost spočívá v poznání, že v žádném případě nelze ovlivňovat svou individuální cestu nebo děje na planetě vlastní vůlí a nahrazovat jí tak vůli Nejvyššího vědomí, tedy Boha. Jinými slovy nelze svévolně měnit svou cestu duše, a už vůbec ne cesty jiných bytostí (!!!), byť by nás to v tu nebo onu chvíli sebevíc lákalo. Je to otázka absolutní víry ve správnost naší předem vybrané cesty. Tomu, kdo stále tvrdošíjně tlačí proti proudu, již nyní docházejí síly a brzy bude proudem zcela nemilosrdně smeten.

A co naše svobodná tvorba? Ta nám samozřejmě zůstala. Můžeme buď plout v proudu, anebo se drát proti němu. Je to každého věc. Měli bychom si ale být vědomi toho, že ego nemůže nikdy přetlačit nekonečný oceán Božského vědomí!

A teď to nejdůležitější! Jedinou skutečně účinnou tvořivou silou je LÁSKA. Jedině tato síla nás dokáže udržet v proudu, dát nám potřebnou rychlost a umožní nám proplout hladce všemi překážkami.

Možná to zní jako klišé, ale vězme, že teprve až ve chvíli, kdy je doslova a do písmene každá naše myšlenka schopna v okamžiku měnit naše prožívání reality ve hmotě, dokážeme beze zbytku pochopit, jak obrovskou sílu energie lásky má.

A o tom, jak tuto energii použít k tvorbě si řekneme třeba někdy příště.

Zdroj: www.skyenergytv.cz