Životadárné Vědomí

Tato energie je projevem lásky ve hmotě a vede k pochopení životadárné a opojné energie samotného Stvoření. Je to láska ve hmotě, naplněná božskou esencí touhy, vášně a milování. Je to chrám lásky, který se před vámi otevírá pokaždé, když ochutnáte její sladkou a jedinečnou božskou esenci, která při každém pohybu sestupuje skrze vědomí do našeho života. Vidím nádhernou tůni. Jakmile se k ní přiblížím, otevírá se přede mnou pohled na vodopád, který září duhovou barvou a má v sobě energii té nejčistší lásky. Jeho síla uzdravuje, jeho touha prostupuje a  jeho vášeň naplňuje. Jakmile se staneme jeho součástí, pochopíme, kolik času jsme strávili hloupými starostmi a nepochopením. Najednou plujeme v proudu magické a opojné energie, která prostupuje naším tělem, naší duší i naším vědomím. S každým krokem, jakmile odhodíme všechen stud i všední starosti, stejně jako své šaty, kámen po kameni, schůdek po schůdku, vcházíme do čisté a pramenité oázy rozkoše. S každým krokem naplňuje tato energie naše těla v dokonalém propojení. Životadárná síla naplňuje každou buňku našeho těla a my vnímáme její neuvěřitelnou a jedinečnou energii, která nás uzdravuje. Jakmile se ponoříme do teplé, hebké a nikdy nekončící energie, jako bychom se ocitli na nejkrásnějším místě na Zemi, ale současně i na Nebi. Celým naším tělem pulzuje život, každou buňku naplňuje vášeň a naše vědomí zaplavuje touha. Touha po nekonečném proudu smyslnosti, vášně a propojení. Stáváme se jedním a naše podstata se dotýká hvězd. Objevíš-li pramen lásky, tvůj život již bude navždy naplněn pocitem štěstí a tvá mysl se stane Vědomím.

Autor: Cesta dvojplamene

Zdroj: https://skyenergytv.cz