Aktuálně “očima dvojplamene”

Druhá fáze transformace se nyní ubírá cestou prožívání energií v extrémech. Prožíváme různé situace, stejně tak i pocity a emoce vždy v protichůdných bodech. Chvíli prožíváme pocit štěstí a za pár hodin pláčeme a nevíme proč. Extrém stíhá extrém a my jsme nuceni k tomu, najít harmonii mezi oběma póly každé situace, či pocitu. Transformace ve hmotné rovině je zcela odlišná od transformace v energiích. Fázi čištění energií již máme za sebou. Nyní ve hmotě prožíváme právě tyto extrémy a ty nás vedou k uvědomění si, že je potřeba najít středový bod a tím i rovnováhu. Ať zpracováváme jakoukoliv oblast našeho života, vždy se dostaneme do extrému obou polarit. Znamená to např. workholismus vs. rodina, zdraví vs. nemoc, pochopení vs. nepochopení, radost vs. pláč aj. Transformační energie způsobují kontrast ve hmotném prožitku právě proto, abychom okamžitě poznali, že nemůžeme udržet ani jeden z obou protipólů. Je žádoucí transformovat tyto oba prožívané extrémy do harmonie.

Zdroj: https://skyenergytv.cz